Kerken en kapellen in Emsbüren

St. Andreas Kirche EmsbuerenSt.-Andreaskerk

 

De katholieke St.-Andreaskerk in Bentheimer zandsteen met een 78 meter hoge toren werd voor het eerst in 819 als gewestkerk in Saxlinga in een keizerlijke oorkonde vermeld. Zij domineert het stadsbeeld van Emsbüren. Een kunstig gevormde romaanse poort (12e eeuw) is aan de zuidzijde  behouden. In Emsbüren is dit de oudste stenen getuige uit de christelijke tijd. 

Vanaf de 15 eeuw is de kerk in meerdere fasen tot een gotische hallenkerk met drie schepen omgebouwd. In de kerk kan men een romaanse doopvont in Bentheimer zandsteen en neogotische  altaren in houtsnijwerk bewonderen.

www.kirchspiel-emsbüren.de

Bezoeken kunnen via het VVV kantoor (telefoon: 00495903/ 9357-58) geregeld worden.
Link: Rondleidingen

St.Andreas Emsbueren Innenraum Romanisches Tor

St.-Marienkerk, Listrup

De katholieke St. Marienkerk in het stadsdeel Listrup, die enkel door de inzet van de plaatselijke bewoners kon worden gebouwd, werd in het jaar 1883 ingewijd. Enige jaren later kreeg de kerk een toren met klokken. Een artistiek waardevol Mariabeeld en de kerkramen verfraaien het interieur. 

Kirche Listrup St. Marien

St.-Johannes de Doper kerk in Elbergen

Omstreeks 1500 werd de kerk  St. Johannes de Doper in het stadsdeel  Elbergen gebouwd. 
De houten toren werd in 1746 door een stenen toren vervangen. Het barokke houten beeld van de heilige Johannes  de Doper is een bezienswaardigheid. Van binnen is de kerk in neogotische stijl ingericht. De oudste klok stamt uit het jaar 1462.

Kirche Elbergen St. Johannes der Täufer

Protestants-lutherse Erlöserkerk (Verlosserskerk)

De protestants-lutherse Erlöserkerk in het stadsdeel Leschede werd de eerste advent 1952 na 2 maanden bouwtijd als diasporakapel van de architect Otto Bartning ingewijd. Tot 1945 waren er maar weinig lutheranen in de kerkgemeenschap, maar na de Tweede Wereldoorlog kwamen er circa 1000 vluchtelingen en verdrevenen naar Emsbüren. Tegenwoordig leven er circa 1.100 protestanten in  Emsbüren. Ondanks de eenvoudige bouwwijze van de kerk heerst er binnen toch een bijzondere sfeer door het gebruik van veel hout. In het jaar 1999 werd een nieuwe klokkentoren en in het jaar 2002 een nieuw jeugd- en gemeenschapshuis bijgebouwd.   

Leschede Erloeserkirche

Bezichtigen kan men via het VVV kantoor, telefoon: 00495903/ 9357-58.   

Kapel  in Leschede                            

Kapelle Leschede

De  katholieke kapel St. Katharina werd door een echtpaar geschonken. Ze stond oorspronkelijk aan de Napoleondam en werd in 1971 zo’n 200 m verder naar een nabijgelegen park verplaatst. De in het  interieur geplaatste houten kruisigingsgroep werd in 1994 zo origineel mogelijk nagebouwd en opgesteld. Het origineel uit 1684 wordt om veiligheidsredenen in het Emslandmuseum te Lingen  bewaard en is daar te bezichtigen.