De koe van de pastoor

In juni 2004 werd de bronzen sculptuur „Pastor sine Koh“ („De koe van de pastoor“) opgesteld in het centrum van Emsbüren. Iedereen kent wel het liedje van de koe van de pastoor, dat zijn oorsprong in Emsbüren zou hebben. De overlevering wil dat de koe van pastoor Deitering op een dag niet meer wou vreten. De uitgekookte kerels Kobes en Herm-Dirk - veeartsen en slagers tegelijk - werden erbij gehaald en ze zegden direct dat de koe moest worden  geslacht. Pastoor Deitering stemde toe; het vlees zouden de armen krijgen. Maar dat verliep niet zoals gepland. Het vlees werd verdeeld onder al te begerige burgers, zodat de armen niets kregen. Toen dit schandaal ontdekt werd ging een clandestiene dorpspoëet aan het werk. De ongezouten verzen werden ’s nachts aan de molen, aan de brug en aan de deur van het raadhuis geprikt om de dorpsgemeenschap te informeren over de  beroving van de armen. Een melodie was snel gevonden en het welbekende “Liedje van koe van de pastoor” was geboren.