Hünenburcht

De „Hünenburg" in het dorpje Berge is een burcht bestaande uit ronde wallen, waarvan de leeftijd en toenmalige functie niet precies aan te geven zijn. Men neemt aan dat deze burcht in 920 na Chr. onder Heinrich I werd gebouwd en als wijkplaats diende bij aanvallen van de vijandige Hongaren. 

Niet uitgesloten is, dat vóór het huidige complex reeds een vluchtburcht bestond als bescherming  tegen de Noormannen,wier roofzuchtige horden ook in onze streek kwamen.