Emsstuw in Listrup

Listruper Emswehr

In de jaren 1825-1828 werden waterwegen in Listrup voorzien van sluizen en een dam om de Ems voor schepen bevaarbaar te maken.

 De voormalige houten dam werd in 1879-1881 met stenen muren vernieuwd, die tot heden dienst doen. De schipper is hier zelf sluismeester - de sluis wordt met de hand bediend.

Listruper Emswehr Schleuse

Conversie van EMS wehres in een Raue helling

De Listruper EMS verdediging werd gegoten in het jaar 2008 in het kader van het life-natuur project in een ruwe helling. Het doel was om te herstellen van de natuurlijke stroming dynamiek. Het waarborgt de continuïteit van het EMS op dit punt voor vissen en andere aquatische dieren.

De Eems zijn op een lengte van 21.5 km, stenen taluds verwijderd en het onderhoud is gestopt of tot een minimum beperkt.

De bevaarbaarheid voor pleziervaartuigen in de vaart blijft ondanks de maatregelen, meer ruimte voor natuurlijke ontwikkelingen is gegeven maar het EMS.