Ludgerus monument

Ludgerus Denkmal

De heilige Liudger, de eerste bisschop van Münster (gestorven in 809), kreeg van Karel de Grote een landgoed, het latere gerechtshof, dat hij als rustplaats gebruikte wanneer hij van Münster naar zijn missiegebieden aan de Emsmonding reisde. Hier heeft hij de eerste kerk gebouwd.

 Het standbeeld van de heilige Liudger aan de Schüttorfer Straße werd in 1935 opgericht en in 1961 na moedwillige vernieling heropgebouwd.